Privacy

www.tibelly.nl is een website die bedoeld is voor particulier gebruik, die auteursrechtelijk beschermd is en voor persoonlijk gebruik is bestemd. Alle informatie die wij via de gebruiker verkrijgen wordt privé gehouden en zal niet aan derden worden doorgespeeld uitsluitend indien u daar zelf om verzoekt of op de bestemde tools klikt om naar een derde te worden doorverwezen.

Disclaimer

  1. In deze disclaimer wordt verstaan: 1. onder gebruiker, u de bezoeker van deze website, 2. onder eigenaar, wij de maker en eigenaar van deze website, 3. gebruik(en), alle denkbare handelingen, 4. de content, alle in deze website voorkomende inhoud.
  2. Met het openen van deze disclaimer neemt u kennis van en stemt u in met de inhoud en hetgeen hierna volgt.
  3. De content van deze site is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De eigenaar aanvaardt echter geen aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele onjuistheden in de website.
  4. De eigenaar kan tevens niet verantwoordelijk worden gehouden voor de content op andere sites of links waarnaar deze website verwijst.
  5. Ongeautoriseerd en oneigenlijk gebruik van de content of delen ervan maakt inbreuk op het intellectuele recht van de eigenaar en is derhalve strafbaar.
  6. Mochten derden gebruik willen maken van de content of delen van de content dan dient men hiertoe schriftelijke toestemming van de eigenaar te hebben.
  7. In geval van vragen en twijfels kan men zich wensen tot de eigenaar van de site.